Co všechno obnášejí opravy elektřiny v bytě?

Opravy elektřiny v bytě či rodinném domě jsou čas od času nezbytností. Menší opravy elektřiny je třeba provádět, například v případě nefunkčnosti konkrétních elektroinstalací. Ty větší souvisí s výměnou elektřiny v celém bytě či domě z důvodu nesplnění bezpečnostních norem, jako je tomu například v případě hliníkových kabelů používaných v minulosti. To znamená, že opravy elektřiny v bytě v rámci rekonstrukce zahrnují administrativní povinnosti i nalezení profesního elektrikáře, který opravy elektřiny realizuje.

Opravy elektřiny

Opravy elektřiny ve starém bytě: K čemu je třeba se připravit?

Opravy elektřiny ve starém bytě se nejčastěji spojují s výměnou původní elektroinstalace, nejčastěji hliníkových kabelů. Například k dotažení třífázové elektřiny za jednofázovou je nezbytné získat souhlas od elektráren zasláním žádosti o změnu připojení. To znamená, že nejednou opravy elektřiny začínají právě vyřízením administrativních záležitostí s konkrétními institucemi. K zapojení třífázové elektřiny ze strany elektráren dojde teprve tehdy, když budete mít k dispozici revizní zprávu o nové elektroinstalaci. Samozřejmě k tomu, abyste ji získali, potřebujete k opravám elektřiny najít profesionálního elektrikáře.

Základním pilířem výměny elektroinstalace v bytě je projekt, který musí být kvalitně zpracován. To platí i pro opravy elektřiny. S jeho vypracováním vám pomůže profesionál, tedy elektrikář nebo elektrotechnik. Je důležité, abyste si nechali poradit, protože v případě elektroinstalací se jedná nejen o funkčnost a komfort, ale také o bezpečnost. To se týká i výběru materiálů. Opravy elektřiny se následně neobejdou, například bez instalování rozvaděče a jistících prvků, proudových chráničů jako ochrany před úrazem elektrickým proudem, demontáže staré elektroinstalace spojené s bezpečným odstraněním a předáním na sběrném dvoře a podobně.

S opravami elektřiny pomůže jedině zkušený profesionál

Opravy elektřiny patří do rukou profesionálního elektrikáře. Jak jej najít? V první řadě se snažte oslovit známé a dejte na jejich reference. Popřípadě si prohlédněte recenze na internetu. Dobrého elektrikáře, který provádí opravy elektřiny, poznáte také podle toho, že svou práci realizuje na základě smlouvy na dílo, čímž na sebe přebírá zodpovědnost. Oprávnění k podnikání v podobě vázané živnosti je v tomto případě samozřejmostí. Hodně napoví i první setkání a ochota odpovědět na vaše dotazy a poskytnout vám odborné rady. Měli byste také dát na svou intuici.

Společnost Elektroinstalace Petr Havrda se sídlem v Zruč-Senec provádí elektroinstalace, opravy, montáže, revize, instalace datových sítí, pohonů dveří a elektrických systémů topení. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.