Čo je display reklama a aké má formy – 2. časť

Display reklama spadá do kategórie plošnej internetovej reklamy. Ide o jeden z najúčinnejších nástrojov online marketingu. Aj preto patrí k dôležitým súčastiam marketingového mixu. Display reklama – na rozdiel od štandardnej textovej reklamy – využíva video, zvuk či animácie s cieľom upútať, zaujať, podnietiť k aktivite. V prvej časti článku ste sa dozvedeli čo je display reklama. A aké sú jej výhody? Display reklama umožňuje sledovať výkon vašich kampaní a dokonca poskytuje možnosť behaviorálneho aj demografického cielenia.

display reklama

Ďalšie benefity display reklamy

Je niekoľko dôvodov, prečo sa display reklama vyplatí:

 • zvýšenie návštevnosti vášho webu – umožňuje osloviť správnu cieľovú skupinu,
 • zvýšenie predaja aj v offline režime,
 • skvelý prostriedok na budovanie povedomia o značke,
 • nabáda k akcii,
 • zvyšuje mieru konverzie na webe,
 • je flexibilná – je možné jej bezproblémové zobrazenie a prispôsobenie na klasickom počítači, notebooku, tablete či mobile.

Nezabúdajte, že iba dobrá display reklama nestačí. Webová stránka musí spĺňať požiadavky a očakávania potenciálnych zákazníkov aj štandardné požiadavky online priestoru.

display reklama

Display reklama a jej formy

Viacerí odborníci sa zhodujú, že najlepšie predajné výsledky sa dosahujú vtedy, keď sa display reklama neobmedzuje len na jeden formát.  Aké sú najobľúbenejšie?

Bilboard

Najpoužívanejšia display reklama, ktorá sa zobrazuje vždy v najviditeľnejšej hornej časti webu. Môže mať niekoľko variantov:

 • tradičný bilbord (750×100 pixlov) – slúži na vyvolanie priamej odozvy alebo propagácie značky, nachádza sa v centrálnej časti webu;
 • dvojitý bilbord (750×200 pixlov) – zvyčajne umiestnený nad alebo pod hlavným menu webovej stránky;
 • trojitý bilbord (750×300 pixlov) – alternatíva k dvojitému bilbordu;
 • Wideboard (940×300 alebo 970×300 pixlov) – najväčší formát plošnej reklamy, zobrazovaný najmä v strednej časti webu, ktorú je možné aj rolovať;
 • rozbaľovací bilbord – display reklama, ktorá sa zväčší, keď na ňu umiestnite kurzor myši (avšak niekedy môže zakryť časti obsahu);
 • push bilbord – po roztiahnutí posúva obsah dole;
 • rolovací bilbord – display reklama, ktorá sa pri posúvaní pohybuje.

Skycrapper 

Display reklama vo forme vertikálneho banneru, ktorej hlavnou výhodou je tvar a veľkosť (zvyčajne vo formáte 120 alebo 160×600 pixlov). Skyscrapper sa objavuje v doplnkovom stĺpci na pravej alebo ľavej strane webu. 

Intertextové pole

Obdĺžniková display reklama, ktorá sa zvyčajne zobrazuje v sekundárnom stĺpci na pravej alebo ľavej strane webovej stránky. Môže sa objaviť aj vo vnútri hlavného obsahu, napríklad článku, a to tak, že ju text obklopuje z rôznych strán. Tento typ grafickej reklamy má štandardne rozmery 300×250 alebo 336×280 pixlov.

Halfpage

Reklama umiestnená na pravej strane, ktorá svojim umiestnením v pohľadovej časti upúta, avšak zároveň neruší pri prezeraní obsahu webu.

Display reklama

Scroller

Scroller má podobu flash grafiky alebo úzkej reklamnej lišty, ktorá býva umiestnená v spodnej časti stránky. V mnohých prípadoch je obsah kampane rolovateľný. Rozmery sú približne 400×800 pixlov.

Reklamný lúč 

Takáto display reklama má vzhľad úzkeho pásu a je umiestnená v rôznych častiach webu, v závislosti od rozloženia portálu.

Plávajúca reklama

Formát display reklamy, ktorá sa pohybuje po stránke v závislosti od aktivít  používateľa. Chcete zaujať? Pridajte do reklamy zvuky, animácie alebo hudbu.

Rozširujúca sa reklama 

Tento formát môže zmeniť svoju veľkosť a ovplyvniť typ obsahu, ktorý sa zobrazuje používateľom. 

Expand Coner

Display reklama zobrazovaná prevažne v pravom hornom rohu webu. Vyznačuje sa tým, že po prejdení kurzorom na reklamu sa celý jej roh roztiahne, čím zakryje obsah stránky a po posunutí nadol sa vráti do štandardného formátu. 

Billboard FX/Dual Billboard FX 

Je podobný formátu Expand Corner, avšak väčšinou sa nachádza v strede, príp. hornej časti stránky.  

Floor Ad 

Zobrazuje sa v spodnej časti obrazovky. Pri prejdení myšou sa zväčší.