Breadcrumbs alebo prečo používať omrvinky na svojom webe – 2. časť

V prvej časti článku ste zistili, že breadcrumbs prispievajú k tomu, aby sa užívateľ pri prehliadaní webu nestratil a vedel sa pohodlne vrátiť na akúkoľvek kategóriu/stránku, ktorá ho doviedla na aktuálnu stránku. Vďaka tomu môže na webe stráviť viac času, čo sa môže premietnuť do vyššej pravdepodobnosti nákupu produktov/služieb. V pokračovaní článku o breadcrumbs sa dozviete viac o konkrétnych typoch aj odporúčaní pri nastavovaní breadcrumbs.

používanie Breadcrumbs

Typy breadcrumbs

V praxi je zaužívaných niekoľko modelov breadcrumbs:

  • kategorické breadcrumbs – užívateľov navigujú podľa kategórií, cez ktoré sa dostali na aktuálnu stránku (Elektronika > PC a notebooky > Notebooky > Používané),
  • hierarchické (lokalizačné) breadcrumbs – patria k najčastejším, užívateľa informujú o aktuálnej podstránke, na ktorej sa nachádza a napovedajú mu, ako sa môže dostať naspäť na homepage, príp. inú podstránku (Magazín > Financie > Slovník pojmov > Bankový ombudsman),
  • historické breadcrumbs – ide o sledovanie všetkých stránok, ktoré užívateľ navštívil (Magazín > Financie > Ako ušetriť peniaze 1. časť > Ako ušetriť peniaze 2. časť).
typy Breadcrumbs

Vplyv breadcrumbs na webovú stránku

Breadcrumbs zlepšujú navigáciu v rámci webu. Ak breadcrumbs vyzerajú nejako takto: Magazín > Marketing > SEO > Kľúčové slová a ich vyhľadávanie… – to znamená, že po prečítaní článku o vyhľadávaní kľúčových slov sa užívateľ môže vrátiť do kategórie SEO a prečítať si ostatné články týkajúce sa tejto témy, alebo ísť do kategórie Magazín a vyhľadávať články z ostatných tém, ktoré daná stránka ponúka. Čo z toho vyplýva? Je vyššia šanca, že užívateľ ostane dlhšie na spomínanom webe a bude si ďalej prehliadať články a konkrétne stránky. Podobná situácia nastáva aj pri e-shope s ponúkanými produktami alebo službami.

nastavenie Breadcrumbs

Odporúčanie pre nastavenie breadcrumbs na webe

Breadcrumbs nastavíte pomerne jednoducho (dajú sa implementovať do WordPressu cez pluginy ako Breadcrumb, Yoast a i.). Stačí sa pridŕžať niekoľkých jednoduchých odporúčaní:

veľkosť písma a font (neplatí len pre breadcrumbs, ale pre web vo všeobecnosti) by nemali byť príliš malé (užívateľ si ich nevšimne), ale ani príliš veľké (zaberú veľa miesta a budú na stránke príliš vyčnievať). Užívateľ by mal poľahky prečítať jednotlivé slová,

– breadcrumbs umiestnite nad názvom produktu, resp. nadpisom,

breadcrumbs majú poskytovať iný pohľad na cestu v rámci webu než tú, ktorú ponúka navigation bar (breadcrumbs nemajú vyzerať presne ako navigation bar),

– dávajte pozor na tzv. neúplný breadcrumbs, v dôsledku čoho sa užívateľ bude môcť dostať len na homepage, príp. niektoré podstránky.

Máte e-shop s viacerými kategóriami alebo má váš web veľké množstvo obsahu? Breadcrumbs sú akousi povinnosťou. Negarantujú okamžitý zvýšený predaj na e-shope, avšak prispievajú k spokojnosti užívateľov. A to je výborný predpoklad k tomu, že urobia nákup, resp. sa na váš web neskôr vrátia.